..  Het College
 

4.     Leerzorg

 

We vinden het vanzelfsprekend dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de nodige ondersteuning krijgen zodat leerachterstand kan vermeden worden.

Bij de inschrijving kunnen ouders aangegeven dat er nood is aan maatregelen als hun kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Ouders die een vraag indienen, worden eind augustus gecontacteerd door de leerlingbegeleider of coördinator zodat adequate leerzorg zo snel mogelijk kan worden opgestart.

 

 

Op basis van een geattesteerde diagnose en in samenspraak met de ouders, de leerling en de klassenraad stelt de leerlingenbegeleider een leerzorgplan op. Dat plan bevat begeleidende maatregelen die, afhankelijk van de specifieke noden van de leerling stimulerend, compenserend, remediërend, differentiërend of dispenserend kunnen zijn (de zogenaamde STICORDI-maatregelen).

 

De toepassing van het leerzorgplan wordt geëvalueerd tijdens de klassenraden van de kerst- en paasperiode. Indien nodig kan de klassenraad het plan reeds in de loop van het trimester aanpassen.

 

Belangrijk is dat een dergelijk begeleidingsplan engagementen inhoudt voor alle betrokken partijen (leerling, leerkrachten, ouders) en ieders draagkracht bewaakt.