..  Het College
 

3.     Socio-emotionele begeleiding

 

Leerlingen functioneren pas goed als ze zich goed in hun vel voelen. Met zorgen en problemen kunnen ze in eerste instantie terecht bij hun klasleraar, vakleerkrachten of opvoeders.

 

Merken we echter dat jongeren danig met zichzelf in de knoop zitten of kampen met gevoelens van angst, verdriet, boosheid, … dan kunnen ze ook terecht bij de interne leerlingenbegeleiders. Zij zullen naar hen luisteren en hen zo goed mogelijk opnieuw op weg helpen, eventueel in samenspraak met de CLB-medewerkers die aan onze school verbonden zijn.

 

Leerlingen kunnen ook zelf een afspraak maken met de leerlingenbegeleider door haar aan te spreken, een afspraak te vragen via het onthaal of een mailtje te sturen.

 

Onze leerlingbegeleiders zijn:

 

Eerste graad:  Petra Selleslach (petra.selleslach@kov.be ) en An Sannen (an.sannen@kov.be )

Tweede graad:  Klaas Nachtergaele (klaas.nachtergaele@kov.be )

Derde graad:  Griet Vangrunderbeek (griet.vangrunderbeek@kov.be )

 

Daarnaast werken we samen met Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. Zij gaan aan de slag met de concrete uitdagingen rond inclusief Onderwijs die wij dagelijks tegenkomen. We willen elkaar sterker maken in de omgang met en de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

Het CLB-anker van onze school is Charlotte Schelfhout.

      Website CLB: vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant