..  Topsport Volleybal
 

 

 

logo                                                   

 

Historiek

Het schooljaar 2007-2008 betekende een kentering voor de Vlaamse Volleybalschool: het topsportinternaat werd opgericht.
Voordien zaten een beperkt aantal leerlingen op internaat in Ganshoren. Bepaalde factoren toonden echter aan dat dit niet de meest ideale oplossing was: zo nam het vervoer van en naar internaat veel tijd in beslag. 

Daarom beslisten het KOV (Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem = de scholengemeenschap waarvan de topsportschool deel uitmaakt) en de Vlaamse Volleybalbond om samen een exclusief topsportinternaat op te richten.  Om de oprichtingsnorm (= minimum 40 internen) te halen, werden alle topsportleerlingen gevraagd zich in te schrijven.

Na een overgangsperiode in het eerste trimester, kon het internaat officieel geopend worden op 12 januari 2008.
Het internaat bestaat uit een slaapgelegenheid van 2 verdiepingen met telkens 25 2-persoonskamers. Op elke verdieping bevindt zich een opvoederskamer. Verder is er ook een ontspanningsruimte ter beschikking van de leerlingen. In deze ‘chalet’ kunnen ze binnen de voorziene uren TV kijken, op internet surfen of gewoon gezellig samen zijn. De maaltijden worden genoten in een voorbehouden deel van de cafetaria van het EVC
. Dit gebeurt onder toezicht van de trainers en/of opvoeders.

 


Toekomstvisie

Het internaat brengt heel wat voordelen met zich mee. Eerst en vooral gaat er geen kostbare tijd meer verloren aan transport. Het internaat bevindt zich op dezelfde site als het EVC en de leerlingen kunnen met de fiets naar school. Omdat er enkel topsportleerlingen op internaat zitten, kunnen er topsportgerichte leefregels afgesproken worden. Zo wordt er bijvoorbeeld extra zorg besteed  aan gezonde sportvoeding. Ook de studiebegeleiding wordt door opvoeders op maat van de topsportleerlingen ontwikkeld. Het samen op internaat zitten stimuleert ook de teamspirit van de VVS-leerlingen. Ze helpen elkaar vooruit op sportief vlak, maar ook wat betreft hun studie en sociale ontwikkeling.
De communicatie tussen de verschillende actoren (leerlingen, internaatbeheerder, opvoeders, ouders, topsportcoördinator, trainers, topsportschoolcoördinator, …) loopt vlot aangezien de contacten ook veel frequenter plaats vinden.

Ondertussen zijn we op internaat al met minstens 50 internen. Verschillende van onze (ex)-internen schopte het al tot international. Je kan de volledige lijst terugvinden in één van de volgende tabs.

Verder is het centrum in volle uitbreiding om onze leerlingen nog een betere begeleiding te bieden. Ook het aantal opvoeders werd de voorbije jaren systematisch op getrokken zodat onze leerlingen zich niet alleen sportief maar ook op studievlak en algemene attitude zich verder kunnen positief ontwikkelen.