..  Klavertje Vier
 
Beste bezoeker

Welkom op de site van Klavertje Vier.
Onze school biedt aangepast onderwijs aan kinderen met leerstoornissen en leermoeilijkheden.
Wij zijn een kleine school met een groot hart.
We hopen dat elk kind bij ons op school een Klavertje Vier kan plukken.

- ervaringsgericht werken
- projectwerking
- logopedie en kiné in de school
- bijzondere leerkracht individueel onderwijs
- GOK-coördinator (GOK = gelijke onderwijskansen)
- leerkrachten rand en taal
- sport en cultuur
- sociaal vaardigheidsprogramma: PAD
- CLB-begeleiding
- kindgericht
- differentiatie
- openluchtklassen
- milieu-bewust
- kleine klasgroepen
- aandacht voor gezondheid en hygiëne


                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       Jij mag zijn wie je bent
                                                                                                                       En je mag worden
                                                                                                                       Die je in aanleg bent
                                                                                                                       Op jouw wijze en in jouw uur.
                                                                                                                       (Terruwe)

  Kalender...
29/10/2020
Klavertje Vier: Klasdoorbrekende activiteiten
11/11/2020
Klavertje Vier: Wapenstilstand
12/11/2020
Klavertje Vier: Vandaag komt de schoolfotograaf
17/11/2020
Klavertje Vier: Oudercontact
04/12/2020
Klavertje Vier: Komst van de Sint