..  Virgo+
 

Proefwerken

1e graad A-stroom        van                     tot

1e trimester                 2016-12-13         2016-12-20

2e trimester                 2017-03-21         2017-03-28

3e trimester                 2017-06-16         2017-06-23

 

examenrooster voor de 1ste graad


1B en 2KVVV

3e trimester                 2017-06-22         2017-06-23

 

TSO 2e graad

1e trimester                 2016-12-15         2016-12-20

2e trimester                 2017-03-27         2017-03-29

3e trimester                 2017-06-17         2017-06-23

 

examenrooster voor de 2de graad

 

TSO 3e graad

1e trimester                 2016-12-12         2016-12-20

3e trimester                 2017-06-13         2017-06-23

 

Examenrooster voor de 3de graad