..  Virgo+
 

Inschrijvingen


Het decreet Gelijke Onderwijskansen legt de Vlaamse scholen een heel strikt inschrijvingsbeleid op. Dit betekent o.a. dat de scholen een chronologisch inschrijvingsregister moeten aanleggen.
Wanneer een school een inschrijvingsstop zou hanteren, bijvoorbeeld omwille van veiligheid van de leerlingen, dan moeten die leerlingen die zich eerst aanmeldden ook eerst ingeschreven worden.
Slechts voor de broers en zussen van eigen leerlingen kan beperkt uitzondering worden gemaakt.

Algemene voorwaarden voor inschrijving


Opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn dient aan de algemene voorwaarden voldaan te worden:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de ouders of de   meerderjarige leerling.
  • het vereiste getuigschrift, attest of schoolrapport dat toegang verleent tot het juiste leerjaar en studierichting moet voorgelegd worden.

Wanneer kan je inschrijven voor het schooljaar 2018-2019?

Leerlingen voor het eerste jaar secundair kunnen zich inschrijven vanaf donderdag 1 maart 2018.

Leerlingen voor het tweede tot zesde (zevende) jaar secundair kunnen zich inschrijven vanaf maandag 16 april 2018

 

Tijdens de zomervakantie kan u uw inschrijving komen bevestigen in de school van uw keuze. Van 28 juni tot en met 4 juli of van 27 augustus tot 1 september.

Op werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur

Op zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur

Op welk nummer?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

Waar?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

 

Virgo+
Fr. Rooseveltlaan 98
1800 Vilvoorde

tel.: 02 254 88 20